Marketing

Social Media Marketing

Sociálne siete ako Facebook, Twitter, Youtube a rôzne ďalšie sú dôležitou súčasťou marketingovej komunikácie na internete a význame prispievajú k budovaniu značky. Veľmi sa však líšia prístupom a spôsobom podávania informácie.

“Rozmýšlajte ako vydávatelia, nie ako marketéri.”

David Meerman Scott

Pomôžeme vám naplno využiť marketingový potenciál sociálnych sietí. Navrhneme, vytvoríme a budeme spravovať marketingovú kampaň, ktorej úlohou bude budovanie značky a vzťahov so zákazníkmi. Nevyužiť možnosti sociálnych sietí znamená ochudobniť vašu marketingovej stratégiu o významný komunikačný kanál.