Marketing

Search Engine Optimization

Len vlastniť web nestačí. V obrovskom svete internetu musíte byť aj viditeľný. Cieľom SEO je dostať stránku na prvé pozície vo vyhľadávačoch (Google, Bing, Seznam…) pre dané kľúčové slová a tým zvýšiť jej návštevnosť. Na vašu stránku sa tak dostane viac potenciálnych zákazníkov, ktorí majú záujem o vaše produkty alebo služby. SEO je preto jeden z kľúčových faktorov úspechu a ziskovosti vášho podnikania.

Úspech vašej stránky by sa mala meriať jedným kritériom: Robí používateľ to, čo od neho očakávate?

Aaron Wall, SEO Book

Ako prebieha SEO?

Optimalizácia pre vyhľadávače je dlhodobý a kontinuálny proces ktorý trvá niekoľko mesiacov. Preto nie je možné očakávať okamžité výsledky. Z dlhodobého hľadiska je však SEO veľmi účinná metóda, ktorá musí byť súčasťou vašho marketingu.

Na začiatku spravíme hĺbkový audit, kde zanalyzujeme vašu stránku z viacerých hľadísk, ktoré sú dôležité pre úspešné SEO. Následne navrhneme a realizujeme optimálnu stratégiu, pričom permanentne monitorujeme a zlepšujeme úroveň “off-page” a “on-page” faktorov. Takto sa vaša stránka postupne dostane na popredné pozície pre vybrané kľúčové slová vo vyhľadávačoch.

Každá web stránka je odlišná a pôsobí v inom odvetví s rôznymi stupňami konkurencie, preto ku každému zákazníkovi pristupujeme individuálne vzhľadom na špecifické okolnosti a požiadavky.