Marketing

Copywriting

Copywriting je akt písania/formulovania textu za účelom reklamy a uvádzania výrobkov, podnikov, osôb, názorov, či myšlienok na trh alebo do verejného povedomia. Po obsahovej stránke sa jedná o veľmi dôležitú súčasť marketingu, pretože zaujať človeka musíme na prvykrát a málokedy dostaneme druhú šancu. Heslom je zaujať.

“V priemere 5-krát viac ľudí si prečíta titulok ako číta obsah.”

David Ogilvy

Naše bohaté skúsenosti v oblasti copywritingu nám umožňujú vám ponúknuť personalizované poradenstvo a služby. Budeme s vami úzsko spolupracovať, aby sme porozumeli vaším zámerom na najvyššej úrovni. Na základe toho pre vás vypracujeme riešenie, ktoré bude nielen reprezentatívne, ale aj výstižne a zaujímavo podá zákazníkovi informácie. Gramatická a štylistická bezchybnosť je samozrejmosťou.