Kontakt

Otázky

Všetky otázky posielajte na náš email: kontakt@koniosystems.com

Obchodné oddelenie

Osoba:
Ing. Filip Cieker
Mobil:
+421 905 595 963
Email:
filip.cieker@koniosystems.com

Technické oddelenie

Osoba:
Ing. Pavol Martiniak
Mobil:
+421 904 370 585
Email:
pavol.martiniak@koniosystems.com
Osoba:
Ing. Peter Turza
Email:
peter.turza@koniosystems.com

Fakturačné údaje

Konio Systems, s.r.o.
Rajecká 2789/3
010 01 Žilina

IČO:
46 26 5953
DIČ:
202 331 2885
Banka:
Všeobecná Úverová Banka, a.s.
Účet:
2911819657 / 0200
IBAN:
SK76 0200 0000 0029 1181 9657