IT služby a riešenia

Mobilné aplikácie

Mobilné zariadenia sa stali neodmysliteľnou súčasťou každodenného života. Podľa prieskumov spoločnosti Gartner sa v roku 2013 predá 1,2 miliardy smartfónov a tabletov, čím značne prevyšujú predajnosť osobných počítačov. Operačné systémy iOS a Android sú najrýchlejšie rastúce mobilné platformy posledných rokov. Segment mobilných aplikácií je preto v mnohých prípadoch logickým miestom rozšírenia vášho podnikania.

“Pod­ľa ana­lý­z spo­loč­nos­ti Gar­tner v roku 2013 glo­bál­ne pre­da­je smar­tfó­nov vzrást­li me­dzi­roč­ne o 47 per­cent.”

Význam mobilných riešení

Mobilné aplikácie nie sú len pomocníkom pre ich používateľov, ale aj moderným a efektívnym marketingovým nástrojom. Môžete ich využiť na interakciu s vašimi zákazníkmi, na komunikáciu zamestancov, na zber údajov alebo propagačné účely. Umožnia vám komunikovať s existujúcimi informačnými systémami, využívať lokalizačné služby alebo prepojiť sa so sociálnymi sieťami. Váš biznis môže byť rovnako mobilný ako vaši zákazníci.

Natívne aplikácie

Tvoríme natívne aplikácie pre najrozšírenejšie platformy iOS a Android, plne využívajúce možnosti a funkcionalitu moderných mobilných zariadení. Aplikácie testujeme na zariadeniach s rôznou veľkosťou displeja, výkonnosťou procesora a veľkosťou operačnej pamäte aby sme zaručili ich stabilitu.

Multiplatformové riešenia

Multiplatformové aplikácie sú postavené na webových technológiách HTML5 a jazyku JavaScript. Výhodou oproti natívnym aplikáciam je skrátenie doby vývoja a úspora nákladov. Nevýhodou je obmedzený prístup k funkcionalite zariadenia.