IT služby a riešenia

Konzultácie a poradenstvo

Máte špecifický problém a myslíte si, že by vám ho moderné technológie pomohli vyriešiť? Vieme vám pomôcť.

Problémy sú príležitosti v pracovnom odeve

Henry J. Kaiser

Existuje mnoho možností ako zefektívniť podnikové procesy využiťím informačných technológii. Ako príklad možno uviesť:

  • dochádzkové systémy je možné prepojiť so softvérom pre výpočet mzdy
  • mobilná aplikácia vás môže prostredníctvom notifikácie včas informovať o zníženom stave zásob v sklade
  • prostredníctvom intranetu môžete zdieľať všetky dôležité údaje so svojimi spolupracovníkmi a dodávateľmi
  • rozsiahlé množiny údajov je možné spracovať a následne vizualizáciou ich efektívnejšie analyzovať
  • je možné poskytnúť jednotný prístupový bod pre agregované informácie z rôznych zdrojov